رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر اختصاص درصدی از سهام کارخانه‌ها به کارگران، تحقیق و تفحص از کارخانه‌های خصوصی‌سازی‌شده را خواستار شد. ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: اگر برای کارگران در مجموعه‌هایی که کار می‌کنند، درصدی از سهام آن مجموعه در نظر گرفته شود خوب است، همچنان که در اصل 44 هم تاکید شده که درصدی از سهام کارخانه‌ها هنگام واگذاری باید به کارگران تعلق بگیرد اما این مساله در شرایط کنونی قابل تامل است. وی گفت: بخشی از کارخانه‌هایی که در اصل 44 به اسم خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند، با مشکل مدیریتی مواجهند و اهلیت در آنها رعایت نشده است. کارگران شرکت‌هایی مثل هپکوی اراک و نیشکر هفت‌تپه، تاوان عدم احساس مسئولیت و مدیریت را می‌دهند و جایگاه کارگران در واگذاری‌ها دیده نشده است. چمنی هر گونه واگذاری سهام کارخانه‌ها در بورس بدون توجه به کارگران را مردود دانست و گفت: باید درصدی از سهام کارخانه‌ها هنگام واگذاری به کارگران آنها اختصاص یابد و کارگران صاحب سهم و سهامدار شوند، در غیر این صورت واگذاری نتیجه مثبتی نخواهد داشت. وی در عین حال تحقیق و تفحص از کارخانه‌هایی که در جریان خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند را خواستار شد و گفت: اگر می‌خواهیم مشکل بنگاه‌هایی که در اصل 44 واگذار شده‌اند، حل شود باید تحقیق و تفحص از آنها صورت گیرد. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به ورود دیوان محاسبات به تحقیق و تفحص از شرکت هفت‌تپه، تصریح کرد: این کارخانه و کارخانه‌های نظیر آن همگی بیت‌المال هستند که توسط عده اندکی از جامعه مدیریت می‌شوند که ممکن است اهلیت و شایستگی لازم را در این خصوص نداشته باشند. معتقدم یک راه خوب برای شروع مبارزه با بی‌عدالتی‌های دوران گذشته، تحقیق و تفحص از آنهاست.