یک کارشناس روابط کار گفت: گزارش تازه مرکز آمار نشان می‌دهد زنان اولین گروهی هستند که در نوسانات اقتصادی شغل خود را از دست می‌دهند.

«مهناز قدیرزاده» در گفت‌وگو با ایلنا گفت: طبق گزارش مرکز آمار، در بهار امسال ۶۸۴هزار و ۷۷۳ نفر از تعداد زنان شاغل به نسبت بهار سال گذشته کم شده است. به خودی خود تعداد زنان شاغل در ایران به نسبت مردان کم است. زنان یک پنجم نیروی کار کشور هم نیستند و اکنون این میزان کمتر شده و تقریبا یک ششم جمعیت شاغل را زنان تشکیل می‌دهند. وی ادامه داد: مباحث زیادی درباره چرایی این اتفاق شده است. در یک کلام بازار شغل در ایران برای زنان عادلانه نیست و آنها به سختی می‌توانند کار پیدا کنند یا مهم‌تر از آن در بازار کار دوام بیاورند.

این کارشناس روابط کار بیان کرد: اتفاقی که رخ داده خارج از روال معمول است. در گزارش مرکز آمار تاکید شده که شیوع کرونا دلیل کاهش مشارکت اقتصادی و کاهش تعداد شاغلان است اما اینکه زنان بیشتر متاثر شوند نشان می‌دهد که در نوسانات اقتصادی زنان شاغل اولین گروهی هستند که در معرض بیکاری قرار می‌گیرند. وی توضیح داد: اگر روال منطقی را بررسی کنیم، وقتی یک میلیون و ۵۰۰هزار نفر از تعداد شاغلان کم می‌شود باید ۲۵۰ تا ۳۰۰هزار نفر آنها زن باشند اما این رقم حدودا سه برابر شده که اثبات کننده ناعادلانه بودن بازار کار برای زنان است. قدیرزاده عنوان کرد: البته یک دلیل دیگر هم حساسیت بیشتر زنان به مراقبت از خود است.