رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه حداقل ۵۰درصد کارگران این بخش بیکار هستند، گفت: هیچ بحثی درباره پرداخت بیمه بیکاری دوران کرونا به کارگران ساختمانی مطرح نشده است.

اکبر شوکت در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: تاکنون کوچک‌ترین حمایتی از سوی دولت به کارگران ساختمانی نشده و همچنان روال قبل برقرار بوده و بدتر هم شده است. حتی بروز مسائلی همچون گرانی‌های اخیر و وضعیت قرمز کرونا در برخی از استان‌ها باعث نشده که از کارگران ساختمانی حمایتی صورت بگیرد.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی افزود: متأسفانه در قانون، صندوقی برای بیمه بیکاری کارگران ساختمانی دیده نشده است. در شرایط اضطراری انتظار می‌رفت دولت برای این موضوع فکری کند، اما اقدامی انجام نشد. البته فقط کارگران ساختمانی نیستند. اقشاری همچون قالیبافان و خادمین مساجد و... هم هستند که اطلاعاتشان در اختیار دولت و وزارت کار قرار دارد اما کوچک‌ترین مبلغی به این افراد پرداخت نشده است.

وی گفت: دولت می‌تواند مبلغ کوچکی از صندوق توسعه ملی برای این کار اختصاص دهد که رقم زیادی نخواهد شد. از آن مبلغ ۵هزار میلیارد تومانی که برای صندوق بیمه بیکاری اختصاص داده شد، دولت می‌توانست یک پنجم را به کارگران بیکار شده‌ای که فاقد صندوق بیمه بیکاری هستند، همچون کارگران ساختمانی اختصاص دهد زیرا این افراد هم جزو جامعه کارگری هستند.

شوکت ادامه داد: در عمده استان‌های کشور، فصل بهار و تابستان اوج کارهای ساختمانی است اما در حال حاضر حداقل ۵۰درصد کارگران ساختمانی بیکار هستند.