نتایج یک گزارش تحقیقی نشان می‌دهد که در دوران شیوع کرونا، ۱۳.۱درصد کسب و کارهای فعال در حوزه صنعت و معدن حداقل یک نفر را استخدام کردند و ۴۳.۴درصد فعالان در حوزه کشاورزی حداقل یک نفر از نیروی کار خود را تعدیل کردند.

به گزارش ایرنا، ویروس کرونا به دلیل سرعت بالای انتشار در مدت زمان کمی اکثر کشورهای دنیا را درگیر کرده است. همه‌گیری این ویروس علاوه بر اینکه موجب مرگ بسیاری از مردم در دنیا شد و هزینه‌های سنگینی را در حوزه سلامت تحمیل کرد، فعالیت طیف گسترده‌ای از کسب و کارها را نیز با رکود مواجه کرده و پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای را برای کشورهای جهان به دنبال داشته است. با توجه به اینکه شرط اصلی برای کنترل شیوع این ویروس، کاهش حداکثر تعاملات اجتماعی و ماندن در خانه است، بنابراین بسیاری از کسب و کارهای اقتصادی با تعطیلی و رکود مواجه شده‌اند. ایران نیز با توجه به سیاست‌های دولت در ماه‌های گذشته مبنی بر ضرورت فاصله‌گذاری اجتماعی، از آسیب‌های اقتصادی این موضوع دور نماند.

۳۰درصد از کسب و کارها در اسفند و فروردین ماه حداقل یک نفر از نیروی کار خود را تعدیل کرده‌اند و در اردیبهشت ماه که محدودیت‌ها برطرف و کسب و کارها فعالیت خود را شروع کردند، هفت درصد بنگاه‌ها حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند

مطابق پژوهشی که مرکز آمار انجام داده است ۳۰درصد از کسب و کارها در اسفند و فروردین ماه حداقل یک نفر از نیروی کار خود را تعدیل کرده‌اند و در اردیبهشت ماه که محدودیت‌ها برطرف و کسب و کارها فعالیت خود را شروع کردند، هفت درصد بنگاه‌ها حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند.

بیشترین تعدیل نیرو مربوط به بخش کشاورزی است که در اسفند و فروردین ۴۳.۴درصد بنگاه‌ها حداقل یک نفر تعدیل نیرو داشتند و در اردیبهشت ماه ۳۴درصد آنها حداقل یک نفر را اخراج کردند. کمترین تعدیل نیرو نیز مربوط به بخش صنعت و معدن است که در ماه‌های ابتدایی شیوع کرونا (اسفند و فروردین) ۷۷.۴درصد و اردیبهشت ماه ۸۸.۴درصد از این بنگاه‌ها، هیچ‌کدام از نیروی کار خود را تعدیل نکردند.

یکی از راهکارهایی که کسب و کارها در ایام شیوع بیماری در پیش گرفتند دورکاری بود. براساس این گزارش در دوره زمانی اسفند و فروردین، در ۲۵درصد از کل بخش‌های کسب و کار حداقل یک نفر دورکار بودند و در اردیبهشت ۲۰درصد موارد حداقل یک نفر از دورکاری استفاده کرده‌ است.

مطابق پژوهش مرکز آمار، دورکاری در صنعت و معدن کمتر از بخش‌های کشاورزی و خدمات بوده و در اسفند و فروردین ماه ۶۹.۴درصد و در اردیبهشت ماه ۷۹درصد ز نیروی کار آنها دورکاری نداشتند.

تصور به‌کارگیری نیروی کار جدید در دوران شیوع کرونا بعید و دور از ذهن است اما براساس نتیجه پژوهش مرکز آمار در کل بخش‌های کسب و کار هشت درصد در اسفند و فروردین ماه، حداقل یک نفر نیروی انسانی جدید به کار گرفته‌اند و در اردیبهشت ماه این میزان ۳.۳درصد رشد داشته و ۱۱.۳درصد حداقل یک نفر نیروی انسانی جدید را استخدام کردند.

براساس این گزارش، حداقل 13.1درصد از کسب و کارها در بخش صنعت و معدن در اردیبهشت ماه حداقل یک نفر نیروی کار جدید استخدام کردند.

مهمترین مشکل کسب و کارها طی اسفند و فروردین ماه پرداخت حقوق و دستمزد، بازپرداخت وام‌ها و پرداخت اجاره بوده که به ترتیب ۲۵، ۲۱ و ۲۱درصد مشکلات کسب و کارها در این گروه‌ها بوده است

نتایج پژوهش مرکز آمار نشان می‌دهد که مهمترین مشکل کسب و کارها طی اسفند و فروردین ماه پرداخت حقوق و دستمزد، بازپرداخت وام‌ها و پرداخت اجاره بوده که به ترتیب ۲۵، ۲۱ و ۲۱درصد مشکلات کسب و کارها در این گروه‌ها بوده است.

در اردیبهشت ماه پرداخت حقوق و دستمزد مشکل اصلی فعالان اقتصادی بوده به گونه‌ای بنگاه‌ها اعلام کردند بعد از دو ماه از شیوع این بیکاری، پرداخت حقوق و دستمزد دغدغه اصلی آنها بوده و ۲۹درصد مشکلات را به خود اختصاص داده‌اند و بازپرداخت وام و پرداخت اجاره در این دوره مشکلات دیگر آنها بوده است.

در بخش‌های مختلف کسب و کارهای اقتصادی، ترتیب اولویت مهمترین مشکلات ناشی از کرونا متفاوت بوده است و این فعالان راهکارهای متفاوتی را برای حل این مشکلات عنوان می‌کنند. ۴۴درصد معتقدند دریافت وام از بانک‌ها موثر است و ۲۰ درصد دریافت وام از شرکت‌های مالی خرد یا افراد حقیقی را توصیه می‌کنند و ۱۳درصد دیگر نیز کاهش هزینه‌های عملیاتی را راهکار مناسب مشکلات عنوان کردند.