سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بانک‌ها موظف به بازگرداندن واحد‌های تملک شده به صاحبان اولیه شدند. حسین مدرس خیابانی گفت: واحد‌های تولیدی که به دلیل بدهی، راکد مانده‌اند باید به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مراجعه کنند تا مسائل آنها مورد حل و فصل قرار بگیرد. وی افزود: شورای پول و اعتبار نیز مصوب کرده تا بانک‌ها واحد‌های تولیدی تملک شده به دلیل بدهی را با شرایط آسان به صاحبان اولیه خود برگردانند.