در پی دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری مشکلات کارگری استان فارس، روز گذشته جلسه‌ای در مورد کارخانه مخابرات از راه دور شیراز (iti) برگزار شد.

به گزارش فارس، این جلسه با حضور استاندار فارس، رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، رئیس هیات حمایت از صنایع کشور، دبیر کارگروه رفع موانع تولید کشور و سهامدار عمده کارخانه و جمعی از مدیران اجرایی این استان برگزار شد.

قاضی آسیابی، دادستان مرکز استان فارس با اشاره به این موضوع اظهار کرد: پس از تبادل نظر اعضای جلسه، تدابیر لازم جهت تعیین تکلیف مطالبات کارگران و بازگشایی کارخانه اتخاذ شد و مقرر شد ظرف چند روز آینده مصوبات جلسه اجرایی و ظرف مهلت تعیین شده از ناحیه ریاست قوه قضاییه کارخانه بازگشایی شود.