اپراتورهای قرارداد معین برق خوزستان در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت روز گذشته تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش ایلنا، حاضران در تجمع می‌‌گویند: همه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به تبدیل وضعیت تا امروز اجرایی نشده است. به دلیل کرونا نتواستیم به تهران بیاییم اما با این اعتراض می‌خواهیم صدای نارضایتی خود را به گوش مسئولان وزارت نیرو برسانیم.

به گفته آنها، به‌رغم اخذ مجوزهای لازم برای استخدام کلاه‌زردها، سازمان توانیر چارت خالی برای تبدیل وضعیت اپراتورها اختصاص نمی‌دهد.

تجمع دیروز مقابل برق منطقه‌ای خوزستان برگزار شد. تجمع‌کنندگان می‌گویند دیگر به صورت قرارداد کار معین حاضر به کار نیستیم و طبق قانون باید قرارداد دائم شویم.