رئیس گروه محاسباتی بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با اعلام اینکه مابه‌التفاوت افزایش حقوق خردادماه مستمری‌بگیران هفته جاری واریز می‌شود، گفت: افزایش کمک هزینه‌های بازنشستگان نیز به‌زودی اعمال می‌شود.

به گزارش اداره کل روابط‌عمومی سازمان تامین اجتماعی، بنفشه محمودیان افزود: در سال جاری آخرین تصمیم درباره افزایش حداقل دستمزد‌ها به میزان ۲۶درصد است و برای سایر سطوح ۱۵درصد به اضافه ۱۶۴هزار تومان اعمال شده است.

وی تاکید کرد: افزایش مستمری‌های تامین اجتماعی نیز براساس همین مصوبه اجرایی خواهد شد.

محمودیان گفت: امسال کمک هزینه‌های جانبی بازنشستگان نیز افزایش می‌یابد. افزایش کمک هزینه خواربار و مسکن در سال جاری فراهم شده که طی جلسات هفته جاری با نمایندگان تشکل‌ها، این ارقام نهایی می‌شود.

او ادامه داد: امسال علاوه بر این پرداخت‌ها با موضوع متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان نیز مواجه بودیم. خوشبختانه مذاکرات متعددی در این باره ترتیب داده شد و از اسفندماه برای تامین منابع آن تفاهماتی صورت پذیرفت که امیدواریم ظرف دوماه آینده محقق شود و البته رقم این متناسب‌سازی هم قابل توجه خواهد بود.

وی با بیان اینکه در خصوص روش پیشنهادی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، موافقت نمایندگان آنها جلب شده، گفت: عواملی مانند مشارکت افراد در مدت و میزان پرداختی حق بیمه و زمان برقراری مستمری در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان موثر است.

محمودیان افزود: ۳ میلیون و ۴۰۰هزار بازنشسته از سازمان تامین اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند که یک میلیون و ۷۰۰هزار نفر آنها بازنشسته هستند و ۱۳۰هزار نفر در ردیف از کارافتاده و یک میلیون و ۵۰۰هزار نفر در گروه بازمانده قرار دارند.