رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهر تهران معتقد است که هر آنچه تحت عنوان مزایای مزدی در سال ۹۹ به کارگران شاغل تعلق می‌گیرد، عینا باید به مستمری‌بگیران هم پرداخت شود تا براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مجموع دریافتی حداقل‌بگیران به ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان برسد.

علی دهقان‌‌کیا در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اعلام خبر افزایش ۲۶درصدی حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۹۹ گفت: باید چارچوبی برای افزایش حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان تعیین شود، در غیر این صورت مستمری‌بگیران بیش از این در مقابل تورم به زحمت می‌افتند.

وی با بیان اینکه آقای شریعتمداری در صحبت‌های خود با صداوسیما گفته که حداقل مستمری را به حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری نزدیک می‌کنیم یا منطبق می‌‌کنیم، گفت: حتی اگر دریافتی مستمری‌بگیران با در نظر گرفتن ۲۶درصد افزایش حداقل مستمری و افزایش مزایای جانبی، به ۲ میلیون و ۶۱۱هزار تومان برسد، راضی‌کننده نیست. با توجه به اینکه کارگران شاغل بدون سابقه کار در سال ۹۹ حدود ۲ میلیون و ۶۱۱هزار تومان دریافت می‌کند، نمی‌توان مستمری‌بگیری که ۳۰ سال سابقه کار دارد را به همین میزان راضی کرد.

دهقان‌‌کیا تصریح کرد: آنچه مهم است، راضی نگه داشتن مستمری‌بگیران بر مبنای رساندن دریافتی آنها به دریافتی کشوری و لشگری‌هاست. اگر بخواهیم حتی هزار تومان پایین‌تر به جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنیم، تبعیض ایجاد شده است و خلاف عدالت و الزامات حکمرانی است.

وی با اشاره به وعده‌هایی که برای افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از ۲ میلیون و ۶۱۱هزار تومان به ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان با اعمال همسان‌سازی داده می‌شود، افزود: همسان‌سازی برای افرادی که به تازگی بازنشسته شده‌اند، ارزشی ندارد و این وعده‌‌ها به کار آنها نمی‌آید. همسان‌‌سازی به درد افرادی می‌خورد که ۲۰ سال پیش که بازنشسته شدند، مستمری‌شان ۷۰درصد سقف بود و در سال ۹۹ به ۳۰درصد این میزان رسیده است. با تامین منابع همسان‌سازی این افراد می‌توانند شاهد ترمیم قدرت خرید خود نسبت به ۲۰ سال پیش باشند.

رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهر تهران، افزود: فردی که به تازگی بازنشسته شده نمی‌تواند از امکان ترمیم قدرت خرید بهره‌مند شود. برای این افراد تنها می‌توان کف مستمری را به ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان رساند و بعد افزون بر آن را با همسان‌سازی جبران کرد، در غیر این صورت کلاه گشادی بر سرشان می‌رود.