گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به‌رغم اینکه نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته کمتر شده است اما یکی از دلایل این کاهش نرخ بیکاری، خارج شدن ۲۷.۹درصد جویندگان شغل از بازار کار بوده است. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیل شاخص‌های بازار کار در فصل زمستان ۱۳۹۸» آورده است: بررسی وضعیت بازار کار ایران در زمستان ۱۳۹۸ نشان می‌دهد نرخ بیکاری کاهش ۱.۷درصدی نسبت به زمستان ۱۳۹۷ داشته است. با این حال از جمعیت ۳۲۷۰هزار نفری بیکاران در زمستان ۱۳۹۷ حدود ۳۵.۱درصد موفق به یافتن شغل شده‌اند و مابقی یا همچنان بیکار مانده‌اند (۳۶.۸درصد) یا عمدتا به دلیل دلسرد شدن از یافتن شغل از بازار کار خارج شده‌اند (۲۷.۹درصد). نتایج محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که این افراد دلسرد شده همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند نرخ بیکاری در زمستان ۱۳۹۸ به جای ۱۰.۶درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به ۱۳.۶درصد می‌رسید. در گزارش مرکز پژوهش‎های مجلس آمده است: مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب ناشی از شوک کرونا هستند. این در حالی است که ۶۰درصد اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می دهند و حتی سهم اشتغال غیررسمی در بسیاری از استان‌های کشور بالای ۷۰درصد است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار کار ایران، عدم توازن منطقه‌ای در بین استان‌های کشور است طوری که تفاوت نرخ بیکاری بین استانی تا حدود ۱۰درصد می‌رسد. تفاوت نرخ بیکاری بین استانی در نرخ بیکاری زنان و جوانان تحصیل‌کرده به مراتب بیشتر است. طبق این گزارش، اشتغال غیررسمی، میزان اشتغال در بنگاه‌های زیر پنج نفر کارکن و وضعیت شغلی کارکنان مستقل، در استان‌های محروم سهم بسیار بالایی دارند.