نماینده تهران در مجلس از تشکیل فراکسیون کارگری در مجلس یازدهم خبر داد و گفت: بررسی قرارداد‌های کار در اولویت بررسی این فراکسیون قرار دارد. به گزارش ایلنا، اقبال شاکری افزود: جامعه کارگری با مسائل مختلفی رو‌به‌رو هستند که ازجمله آنها می‌توان به بحث قرارداد‌های کار اشاره کرد. موضوع قرارداد‌های کار یک بحث تخصصی است و نمایندگان مردم در مجلس یازدهم در نظر دارند به این موضوع ورود پیدا کرده و مشکلات را رفع کنند. وی با بیان اینکه برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۰ میلیون نفر در کشور مشاغل رسمی دارند اما بدون قرارداد یا با قرارداد‌های بسیار کوتاه‌مدت کار می‌کنند، بیان کرد: این موضوع به ویژه در روستا‌ها و شهر‌های کوچک نمود زیادی دارد. برای احقاق حق این افراد و رسیدگی به وضعیت آنها لازم است مداخلاتی صورت گیرد. نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: در بحث بیمه تامین اجتماعی باید ورود کرد و وضعیت کارگران غیررسمی را ساماندهی کرد.  شاکری همچنین از تشکیل فراکسیون کارگری در مجلس یازدهم خبر داد و عنوان کرد: حدود ۷۰ تا ۸۰ نماینده مجلس در این فراکسیون حضور خواهند داشت. این فراکسیون تشکیل جلسه می‌دهد و با برگزاری انتخابات اعضای هیات رئیسه آن مشخص می‌شود.

هدف این است که در این فراکسیون مسائل مختلف کارگری ازجمله همان قرارداد‌های موقت کار مورد بررسی قرار گیرد و ساماندهی شود.