معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار از برداشته شدن شرط حفظ تمام نیروهای کار برای پرداخت تسهیلات کرونا خبر داد و گفت: متقاضیان وام و تسهیلات کرونا از روز شنبه باید به شعبی که در سامانه بیمه بیکاری اعلام کرده مراجعه و تسهیلات خود را دریافت کنند. به گزارش ایسنا، عیسی منصوری اظهار کرد: تاکنون ۷۵هزار پرونده در بانک‌های بیست گانه کشور تشکیل و در توافق با بانک مرکزی انتخاب شده است. از روز سه‌شنبه افراد متقاضی ثبت‌نام کرده در سامانه که پرونده‌هایشان به بانک معرفی شده باید به شعبی که خودشان در سامانه معرفی و اعلام کرده‌اند مراجعه و تسهیلات خود را دریافت کنند. وی تصریح کرد: طی رایزنی‌های صورت گرفته مقرر شد تا در گرفتن ضمانت از افراد تسهیلات و مساعدت لازم صورت گیرد و سختگیری نشود. معاون اشتغال وزیر کار در ادامه از برداشته شدن شرط حفظ اشتغال تمام نیروهای کار برای  پرداخت وام خبر داد و گفت: پیش از این مقرر شده بود که در صورت حفظ ۹۰درصد اشتغال، تسهیلات کرونا به بنگاه‌ها پرداخت شود که در حال حاضر این شرط برداشته شده و اگر بنگاهی حتی یک نفر را حفظ کرده باشد به ازای نیروی کار شاغل تسهیلات دریافت می‌کند.