مصوبه شورای عالی کار برای کاهش پایه سنوات ابهامی مبنی بر کاهش مزد را برای کارگران باسابقه به وجود آورده اما عضو شورای عالی کار می‌گوید در لیست مزد، فقط اعداد جابه‌جا شده و کاهشی صورت نمی‌گیرد. محمدرضا تاجیک به خبرنگار مهر گفت: ما فقط یک عدد را جابه‌جا کردیم. اینکه کارگران سایر سطوح مزدی فکر کنند که از حقوقشان کم شده، اشتباه است. وی توضیح داد: با توجه به اینکه پایه سنوات (برای شاغلان دارای حداقل یک‌سال سابقه) از ۱۷۵هزار تومان به ۱۰۰هزار تومان کاهش یافت، به همین دلیل برای جبران به حقوق سایر سطوح مزدی روزانه ۲,۶۰۰ تومان افزوده شد که سرجمع در ماه ۷۸هزار تومان می‌شود. یعنی علاوه بر آن ۱۵درصد و ۹۱هزار تومان که قبلاً به حقوق افراد اضافه شده بود، یک مبلغ ۷۸هزار تومان دیگر نیز به پایه مزد افزوده شد. تاجیک گفت: با مصوبه جدید شورای عالی کار سقف عیدی برای کارگران بالا می‌رود زیرا عیدی کارگران متناسب با پایه مزدی است و حداقل ۲ برابر و حداکثر ۳ برابر پایه مزد به عنوان عیدی به کارگر در پایان سال پرداخت می‌شود. همچنین حق اولاد از ۱۸۳هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۹۱هزار تومان رسیده است. وی تاکید کرد: جزئیات تغییرات و ریز محاسبات طی روزهای آتی اعلام می‌شود.