یک فعال صنفی کارگران و بازنشستگان با تاکید بر لزوم لغو افزایش ۲۱درصدی مستمری بازنشستگان گفت: باید مستمری بازنشستگان به اندازه سبد معاش زیاد شود. کاظم فرج‌اللهی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه افزایش ۲۱درصدی مستمری‌ها برای بازنشستگان قابل قبول نیست، می‌گوید: اگر می‌خواهند رضایت بازنشستگان را جلب کنند باید مستمری‌ها را به گونه‌ای افزایش دهند که از پس هزینه‌های زندگی بربیاید. وی با تاکید بر اینکه تورم بالای ۴۰درصد است و روزبه‌روز کالاها و خدمات گران‌تر می‌شوند، ادامه می‌دهد: در جلسات رسمی کمیته دستمزد، سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شده، در حالی‌که رقم واقعی آن نزدیک ۹ میلیون تومان است، بنابراین برای اینکه کارگران شاغل و بازنشسته بتوانند یک رفاه حداقلی داشته باشند، باید ماهانه ۹ میلیون تومان حقوق بگیرند. فرج‌اللهی با اشاره به بیانیه‌ای که ۶ هزار کارگر و بازنشسته خطاب به دولت امضا کرده‌اند، می‌افزاید: سازمان تامین اجتماعی در ارائه پیشنهاد به دولت باید نظرات بازنشستگان را لحاظ کند. علاوه بر آن باید در جلسه شورای عالی کار، افزایش ۲۱درصدی حداقل مزد کارگران ملغی شده و مزد نیز به اندازه سبد معیشت و تورم واقعی افزایش یابد. به گفته او، شش هزار کارگر و بازنشسته از دولت درخواست دارند به مطالبات مزدی آنها توجه کند و با توجه به افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی، افزایش ۲۱درصدی دریافتی کارگران به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.