رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی سراسر کشور از جلسه سه ساعته با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: افزایش مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر و سایر سطوح مدنظر قرار گرفت. به گزارش مهر، علی‌اصغر بیات پس از دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جلسه‌ای که با محمد شریعتمداری داشتیم، موضوع بازنگری میزان افزایش حقوق به ویژه افزایش حقوق حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. وی افزود: جلسه خوبی با اتفاق اعضای هیأت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر سراسر کشور با مقام عالی وزارت داشتیم و در این نشست آیتم‌های مورد نظر برای رساندن حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی به میزان مقرر در تبصره ۱۲ بودجه سال ۹۹ یعنی دو میلیون و 800هزار تومان پیشنهاد اصلی کانون عالی بازنشستگان بود و وزیر رفاه پیشنهادات ارائه شده توسط اعضای هیأت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته را پذیرفت و قول مساعد داد که به نحو مطلوبی مستمری حداقل‌بگیران و سایر سطوح افزایش یابد.