جمعی از بازنشستگان صندوق آینده‌ساز به نمایندگانی از بازنشستگان استان‌های مختلف، دیروز مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، آنها در مورد دلیل اعتراض خود گفتند: «با توجه به اینکه از 6 فروردین ماه سال جاری، اساسنامه صندوق مورد بازنگری قرار گرفت و توسط رئیس جمهوری به وزیر رفاه ابلاغ شد، انتظار داشتیم که هرچه سریعتر اجرا شود».

معترضان افزودند: «اهمیت اجرای اساسنامه این است که با قانون ساختار  نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تنظیم شده و اجرای سه‌جانبه‌گرایی را مورد تاکید قرار داده است».

آنها با بیان اینکه با اجرای سه‌جانبه‌گرایی نمایندگان بازنشستگان هم می‌توانند در ارکان مدیریتی صندوق برابر بر دیگر گروه‌ها سهم داشته باشند، افزودند: «تاکنون این امر محقق نشده بود اما از سال 99 و با تصویب اساسنامه جدید و حمایت رئیس جمهوری، انتظار ایجاد تحولاتی را در ارکان مدیریتی صندوق داریم».