دبیر انجمن صنفی کارگری نقاشان تهران گفت: با توجه به اینکه کارگران ساختمانی چند ماهی است که بیکار شده‌اند، از دولت می‌خواهیم مانند هنرمندان، سه ماه حق بیمه کارگران ساختمانی نیز از طرف دولت پرداخت شود. «کاظم احمدیان» در گفت‌وگو با ایرنا گفت: بسیار از کارگران ساختمانی و روزمزد بیمه نیستند، بنابراین با تعطیلی کارها در ایام کرونا نمی‌توانند از تسهیلات بیمه بیکاری که کارگران از آن بهره‌مند هستند استفاده کنند. دبیر انجمن صنفی کارگری نقاشان تهران گفت: در مورد تعداد بیمه کارگران ساختمانی نیز دو روایت وجود دارد. یکی از آمارها مربوط به تامین اجتماعی است که اعلام کرده یک میلیون و ۲۰۰هزار کارگر ساختمانی بیمه تامین اجتماعی دارند. از سوی دیگر نهادهای صنفی اعلام می‌کنند این تعداد ریزش کرده و به ۷۰۰هزار نفر در کشور رسیده است. وی درباره پرداخت بسته‌ حمایتی به کارگران ساختمانی گفت: وزیر کار بارها در سخنرانی‌های مختلف اعلام کرده که ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان برای خانواده‌هایی که ثبات شغلی ندارند پرداخت می‌شود اما تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است. این فعال کارگری گفت: البته در چند روز گذشته پیامکی برای برخی از کارگران ساختمانی ارسال شده با این مضمون که چنانچه وام یک میلیون تومانی که یارانه‌بگیران نقدی دریافت کردند برایشان واریز نشده، مشمول دریافت وام دو میلیون تومانی می‌شوند در غیر این صورت تنها یک میلیون تسهیلات می‌گیرند. وی افزود: این در حالی است که وزیر کار پیش از این اعلام کرده بود که چهار میلیون خانواری که شغل ثابتی ندارند تسهیلات دو میلیون تومانی دریافت می‌کنند. احمدیان اظهار داشت: البته بسیاری از کارگران ساختمانی که بیمه آنها فعال است پیامکی دریافت نکردند.