رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه در بند ۷ و ۸ بخشنامه مزد ۹۹ به افزایش حق مسکن و بازنگری مولفه‌های مزدی اشاره شده، گفت: عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار، وقت‌کشی دولت است و لغو جلسه دستمزد منطقی نبود. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره لغو جلسه شورای عالی کار برای بررسی افزایش حق مسکن کارگران گفت: دلایل بیان شده برای لغو جلسه منطقی نبود چرا که طی سال‌های اخیر پای ثابت جلسات وزیر کار بوده است. فقط وزیر کار است که همیشه در جلسات شورای عالی کار شرکت می‌کند. معاونی که از سوی وزرات صمت طی سال‌های اخیر در جلسات شورای عالی  کار شرکت می‌کرد با تغییر وزرا باز هم فرد ثابتی بود. وی با اشاره به گره زدن افزایش دستمزد بازنشستگان تأمین اجتماعی به دستمزد کارگران گفت: وارد سومین ماه سال 99 شده‌ایم و پیش‌بینی می‌شود که عدم افزایش مزد بازنشستگان تأمین اجتماعی باعث ایجاد التهابی جدید در جامعه شود.