عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: زندگی کارگران زیر خط فقر و تحت فشار مضاعف اقتصادی قرار گرفته و برخی بنگاه‌های اقتصادی به بهانه اینکه بالا بردن حقوق کارگران برایشان به‌صرفه نیست، توجهی به وضع آنها ندارند. علی قربانی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: حداقل حقوق تعیین شده برای قشر کارگر با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی مطمئنا پاسخگوی نیازهای آنها نخواهد بود. وی ادامه داد: اگر بنگاه‌های اقتصادی با بهانه‌های مختلف اعلام می‌کنند که پرداخت حقوق بالاتر به کارگران برایشان صرفه اقتصادی ندارد، باید بهره‌وری خود را افزایش دهند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: بنگاه‌های اقتصادی باید براساس تدابیر لازم درآمد و تولیدات خود را افزایش دهند تا تولید برایشان از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه شود نه اینکه با پایین نگاه داشتن سقف تولید از حقوق کارگران بکاهند. قربانی با اشاره به اینکه اکنون زندگی کارگران زیر خط فقر و تحت فشار مضاعف اقتصادی قرار گرفته، اظهار کرد: برخی بنگاه‌های اقتصادی به بهانه اینکه بالا بردن حقوق کارگران برایشان به صرفه نیست، توجهی به وضع کارگر نداشته و آنها را تحت فشار اقتصادی قرار داده‌اند، در صورتی که ضعف آنها ناتوانی در افزایش بهره‌وری تولیدات و ارزش‌های اقتصادی است.