یک مقام مسئول گفت: در پی نگرانی کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت، رئیس سازمان خصوصی‌سازی قول حفظ امنیت شغلی و پرداخت معوقات کارکنان تعاونی‌ها را داده است.

این مقام مسئول در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: در پی نگرانی کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت درباره امنیت شغلی که منجر به تجمع آنها مقابل وزارت اقتصاد شد، جلسه‌ای با حضور دو نفر از نمایندگان کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت شرکت‌کننده در این تجمع اعتراضی صنفی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاونت واگذاری سهام و بنگاه‌های آن سازمان برگزار شد.

وی افزود: در جلسه مقرر شد که ریاست سازمان خصوصی‌سازی چالش امنیت شغلی و پرداخت معوقات کارکنان تعاونی‌های شهرستانی را مرتفع کرده و این موضوع در شورای عالی بورس مطرح شود.