عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هیات دولت در جریان واگذاری سهام عدالت به کارگران فصلی توجه ویژه‌ای داشته باشد، گفت: سهام عدالت باید به طبقات ضعیف جامعه داده شود، در حالی که شاهد هستیم بسیاری از مدیران و ثروتمندان سهام عدالت را در دست گرفته‌اند.

محمود شکری در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: دولت باید نظارت و برنامه‌ریزی کند تا آزادسازی سهام عدالت منجر به انباشت سرمایه در میان افراد خاص نشود طوری که با دلالی و رانت اقدام به خرید این سهام‌ها با قیمت نازل کرده و ثروت کلان به دست آورند و به تولید کشور نیز ضربه بزنند.

نماینده تالش و رضوانشهر در مجلس با بیان اینکه بورس باید مدیریت کند تا واگذاری‌ها به چند نفر خاص منوط نشود، ادامه داد: به طور مثال برای خرید هر فرد سقف بگذارند. آزادسازی سهام عدالت باید به رونق تولید کمک کرده، به سمت افزایش سرمایه رفته و در نهایت موجب باز شدن دست افراد نیازمند شود.

وی با اشاره به اینکه سهام عدالت بازنشستگان و کارگران ساختمانی تکمیل نشده، اضافه کرد: تخصیص مابقی سهام به آنها باید انجام شود. البته بهتر است هرچه سریع‌تر در مورد سهام شرکت شستا و تخصیص به صاحبان اموال (بازنشستگان) نیز اقدام شود.

شکری با بیان اینکه سهام عدالت در سال‌های گذشته تاثیر ملموسی در وضعیت اقتصادی مردم نداشت، تصریح کرد: آزادسازی این سهام می‌تواند از یک‌سو موجب توانمندی اقشار ضعیف جامعه و بهبود معیشت مردم شود و ازسوی دیگر تقویت بورس را رقم زند.

وی پیشنهاد کرد: هیات دولت به کارگران به خصوص کارگران فصلی توجه ویژه‌ای داشته باشد، چرا که سهام عدالت باید به طبقات ضعیف جامعه داده شود.