یک کارگر کارخانه کاشی میبد ساعت ۲۰:۱۸ چهارشنبه شب هفته گذشته به علت سقوط از ارتفاع در محل شهرک صنعتی جهان‌آباد میبد فوت کرد. به گزارش ایلنا، این کارگر ۲۸ ساله از ارتفاع حدودا ۲۰ متری سقوط کرده بود. طبق این گزارش، با توجه به مکانیسم آسیب و وخامت حال بیمار، بلافاصله اقدامات پایه‌ حفظ حیات برای مصدوم آغاز و مصدوم به بیمارستانی در میبد منتقل شد ولی به علت جراحات وارده جان باخت.