مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: افرادی که قراردادی بوده و در زمان اشتغال بیمه درمان را انتخاب نکرده‌اند، پس از بازنشستگی می‌توانند از درمان سازمان تامین اجتماعی برخوردار شوند. محمدحسن زدا در پاسخ به این سوال که افرادی که بیمه قراردادی مانند اختیاری، آزاد و... هستند و در زمان اشتغال درمان را انتخاب نکردند، آیا بعد از بازنشستگی می‌توانند از درمان بهره‌مند شوند، گفت: به محض اینکه این افراد بازنشسته شوند از حالت بیمه قراردادی خارج می‌شوند و در گروه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند. وی افزود: از تمامی بازنشستگان براساس قانون تأمین اجتماعی ۲درصد برای درمان کسر می‌شود و قطعاً پوشش‌های درمانی ملکی و غیرملکی سازمان به این افراد ارائه می‌شود.