دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با مقایسه سطح دستمزد در کشورهای مختلف با ایران گفت: تقریباً کمترین سطح دستمزد جهانی را داریم. حسین حبیبی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: بیشترین سطح دستمزد در آمریکا در ایالت‌های واشنگتن و کالیفرنیا با ۴۰ ساعت کار در هفته است و زمان اجرایی شدن افزایش سطح دستمزدها، یکم ژانویه است. حداقل دستمزد در آمریکا در سال ۲۰۲۰ تقریبا ملی است و میزان آن برای هر ساعت ۱۲ دلار است که روزانه ۸۸ دلار و برای هر ماه ۲۶۴۰ دلار می‌شود. وی افزود: حالا در ایران حداقل دستمزد در هر ساعت ۷۵ سنت، روزانه ۶ دلار، ماهیانه ۱۸۰ دلار و سالیانه ۲۱۶۰ دلار است. حبیبی تاکید کرد: حداقل دستمزد سالیانه کارگران در لیبی هم بیشتر از ایران است. کارگر کشور لیبی روزانه ۱۲ دلار و ماهیانه ۳۵۷ دلار و سالیانه ۴۲۸۴ دلار، یعنی چیزی حدود ۲ برابر کارگر ایرانی می‌گیرد.