مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: یک‌سوم هزینه‌هاى بازنشستگان مربوط به درمان است که باید در این زمینه اطلاع‌رسانى شود. برخى از داروهاى تجویزى خارج از فهرست دارویى کشور است و نباید این داروها تجویز شوند.

به گزارش ایلنا، طاهر موهبتى در سى و هشتمین گردهمایى روساى کانون‌هاى بازنشستگان استان تهران گفت: وقتى در بخشی از خدمات بستری یا مراکز درمانی و تشخیصی، تقاضای القایی وجود دارد ارائه‌دهنده خدمت باید شرایط را درک و مدیریت کند و براساس راهنماهای بالینی اقدامات مورد نیاز را انجام دهد.

وى ادامه داد: در انگلستان و بسیارى از کشورهاى اروپایى و آمریکایى که سرانه سلامت و سرانه تولید ناخالص ملی آنها بیشتر از ایران است، لیست انتظار براى دریافت برخى جراحى‌ها وجود دارد اما این مورد در کشور ما وجود ندارد. باید در رفتارهاى خود در نظام سلامت تغییر ایجاد کنیم زیرا اگر به غربالگرى و تغییر سبک زندگى توجه نکنیم و فقط در چاه درمان پول بریزیم، بدهی‌هاى چند هزار میلیاردى روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

موهبتى بیان کرد: تا پایان سال طرح تجمیع آزمایشی بیمه تکمیلى آتیه‌سازان و بیمه پایه آغاز و اجرا خواهد شد و امیدواریم این اقدام نظر بازنشستگان را تامین کند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اظهار کرد: براى بازنشستگان آموزش مناسب نداریم. برخى دچار افسردگى شده و برخى دچار بیمارى‌هایى مى‌شوند. بازنشستگان عائله‌هاى بیشترى دارند و تازه در سنى قرار دارند که مى‌توانند براى تولید کشور موثر باشند.

وى ادامه داد: در تحقیقى از بازنشستگان درباره معنای بازنشستگى سوال کرده بودند که بسیارى از آنها نظر مناسب و تعابیر خوبى درباره آن نداشتند. از طرفى در تعالیم دینى ما، احترام به بازنشسته وجود دارد. کانون‌هاى بازنشستگى مى‌توانند برنامه‌هایى براى بازنشستگان داشته باشند تا زندگى آنها راحت‌تر شود.

موهبتى گفت: ٨ میلیون نفر از بیمه‌شدگان بازنشسته در بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حضور دارند و باید به بازنشستگان تکریم کرد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت بیان کرد: منابع ما تامین‌کننده نیاز ما نیست. در سال ٩٧ تلاش زیادى کردیم که از هدررفت منابع جلوگیرى کنیم و تا حدود زیادى موفق شدیم اما هنوز هم جاى کار داریم.