معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است بخش قابل توجهی از فضای کسب و کار تحت تاثیر اتصال به بازار جهانی است و هر چه فضای تعامل و ارتباطات بین‌المللی اقتصاد بیشتر شود فضای کسب و کار کشور نیز بهبود می‌یابد.

عیسی منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دلیل ارتقای رتبه جهانی کسب و کار ایران گفت: درباره ارتقای رتبه جهانی کسب و کار ایران دو مساله وجود دارد. اول اینکه ما فکر می‌کنیم علاوه بر اقدامات کلی که برای بهبود فضای کسب و کار به صورت عام صورت می‌گیرد زمان آن رسیده که ذیل سیاست‌های انتخابی، فضای کسب و کار اختصاصی رشته‌ها را بهبود بخشیم.

وی ادامه داد: مثلا وقتی می‌گوییم صنعت منسوجات و پوشاک جزو رسته‌های منتخب ما است باید فضای کسب و کار اختصاصی این رشته را بهبود ببخشیم و این کار را بعد از اینکه سیاست مذکور به تصویب رسید دنبال خواهیم کرد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار افزود: دوم اینکه بخش قابل توجهی از فضای کسب و کار تحت تاثیر اتصال به بازار جهانی است و به دلیل محدود شدن این ارتباط و اتصال، عملا تقاضای بخش خصوصی برای بهبود و بازخوردی که به بخش دولتی می‌دهد تا خودش را باز تنظیم کند کمتر است و عملا در فضای بسته‌ کار می‌ماند.

منصوری خاطرنشان کرد: به همین دلیل لازم است از مرحله بهبود فضای کسب و کار به معنای عمومی و عام قضیه عبور کنیم و به فضاهای انتخابی برسیم و بر رشته فعالیت‌های بهره‌ور تمرکز کنیم که پیشران هستند. وی معتقد است وقتی فضای ارتباطات بین‌المللی اقتصاد بیشتر شود به توسعه فضای کسب و کار منجر می‌شود چون تا حد مورد توجهی بازخوردهای بخش خصوصی باعث می‌شود که فضای کسب و کار بهبود پیدا کند.

معاون اشتغال وزیر کار درباره راه‌اندازی سامانه اشتغال ایرانیان نیز گفت: با وجود آنکه طرح آماده راه‌اندازی است ولی با یک‌سری محدودیت‌ها مواجهیم که امیدواریم بتوانیم هرچه سریع‌تر مدیریت و سامانه را راه‌اندازی کنیم.