مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه بازار کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش سن آمارگیری نیروی کار از ١٠ به ۱۵ سال، چشم‌انداز دقیق‌تری از وضعیت بازار کار در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد.

علاءالدین ازوجی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به تغییر نحوه محاسبه آمارگیری نیروی کار از ١٠ به ١۵ سال و بیشتر، اظهار داشت: تغییر این نحوه آمارگیری چند ویژگی مهم و مثبت دارد که باید به آن توجه شود. نخست اینکه وقتی در بررسی وضعیت بیکاری، اشتغال و نرخ مشارکت سن کار، ١۵ سال و بیشتر مبنا قرار گیرد، از نظر سنی، توانایی جسمی، پایداری شغلی و حتی قانونی منطقی‌تر است. وی با بیان اینکه افزایش سن آمارگیری نیروی کار با قانون کار نیز تطبیق پیدا کرده، ادامه داد: ماده ٧٩ قانون کار، به‌کارگیری افراد زیر ١۵ سال را ممنوع کرده و با این تعریف، سن اشتغال هر چه به ١٠ سالگی میل پیدا کند فرد کودک کار محسوب می‌شود. بنابراین وقتی سن کار از ١٠ به ۱۵ سال افزایش می‌یابد می‌تواند چشم‌انداز دقیق‌تری از شرایط بازار کار را در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد. این مقام مسئول گفت: ویژگی دوم افزایش آمارگیری نیروی کار از ١٠ به ۱۵ سال، قابل مقایسه شدن شاخص‌های بازار کار ایران با کشورهای دیگر و آمار نهادهای بین‌المللی است چون در بسیاری از کشورها سن ١۵ سال و بیشتر، مبنای محاسبه نرخ مشارکت، نرخ بیکاری و اشتغال قرار می‌گیرد.  وی با بیان اینکه در تغییر شیوه آمارگیری نیروی کار در تابستان ٩٨ فاصله بین نرخ مشارکت و نرخ بیکاری کم شده، افزود: کم شدن فاصله این دو شاخص نشانه مثبتی برای بازار کار است.

ازوجی گفت: براساس آمارگیری جدید بازار کار در تابستان، نرخ بیکاری در استان‌هایی که بیشترین جمعیت بیکار را داشتند، ازجمله کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و ایلام کمتر شده که بخشی از آن به دلیل اجرای برنامه‌های اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی است.