به دنبال تجمع اخیر کارگران کارخانه قند تربت‌جام در اعتراض به معوقات مزدی، کارگران این واحد صنعتی می‌گویند که جلسه روز پنجشنبه هفته گذشته شورای تامین فرمانداری شهرستان تربت‌جام با حضور مسئولان شهرستانی برای بررسی این موضوع برگزار شد. به گزارش ایلنا، طبق مصوبات این جلسه قرار است به طور منظم و به‌روز حقوق و مزایای کارگران در پایان هر ماه پرداخت شود. در عین حال کارفرما موظف است هر ماه لیست بیمه کارگران این کارخانه را در موعد مقرر به تامین اجتماعی ارسال و پرداخت کند. کارگران قند تربت‌جام اظهار داشتند: در این جلسه مقرر شد کارفرما کلیه حقوق و مزایا شامل پاداش و اضافه‌کار کارگران را پرداخت و تا پایان سال جاری همه معوقات طلبکاران شامل کارگران، کشاورزان و پیمانکاران را تسویه کند و لیست تسویه‌حساب همه طلبکاران را شامل کارگران، کشاورزان و پیمانکاران به مقام قضایی استان و فرمانداری تربت‌جام ارسال کند.

این کارگران گفتند: بخش دیگری از مشکلات کارخانه مربوط به بدهی کارفرما به کشاورزان و پیمانکاران چغندرقند بود که در این خصوص نیز کارفرما مکلف به مشخص کردن وضعیت پرداخت مطالبات آنها شده است.

به گفته کارگران، پرداخت معوقات مزدی، پرداخت طلب کشاورزان و پیمانکاران و سامان دادن به وضعیت کارخانه، از دلایل اعتراض این کارگران است که تاکنون از سوی مسئولان شرکت اجرایی نشده است.