مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه کارفرمایان حق اخراج یا خاتمه قرارداد کار کارگران به صورت یک‌طرفه را ندارند، گفت: قرارداد کار مابین کارگر و کارفرما ملاک تصمیم‌گیری است.

به گزارش تسنیم، کریم یاوری درباره وظایف اعضای شوراهای اسلامی کار موضوع فصل دوم قانون شوراها اظهار داشت: بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه اقتصادی، فنی و حرفه‌ای و نظایر آن و نیز نظارت بر امور واحد به منظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارائه پیشنهاد سازنده به مدیران و مسئولان مربوطه در بنگاه اقتصادی ازجمله این وظایف است.یاوری اعلام کرد: یکی دیگر از وظایف شورا همکاری و کوشش برای بهبود شرایط کار و دستیابی به میزان تولید پیش‌بینی شده در برنامه‌های تولیدی بنگاه اقتصادی است. شورای اسلامی کار در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر هیات موضوع 22 و مجمع کارکنان مسئول است. وی گفت: وظیفه شورای اسلامی کار همراهی و هماهنگی با کارگران و کارکنان و مدیران برای بهبود و رونق تولیدات است. هر چقدر همدلی و هماهنگی بین اعضای شورا و مدیران بنگاه بیشتر باشد، بهبود امور و رونق تولید بیشتر حاصل می‌شود.