عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان استان تهران با اشاره به بدهی ۲۰۷ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی افزود: بخش اعظم این بدهی ناشی از مصوبات مجلس است.

حسن صادقی در یک برنامه رادیویی درباره موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، با حضور «احمد بیگدلی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و سخنگوی کمیسیون مدیریت خدمات کشوری، گفت: تمرکز مصوبات قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته است. دولت سه بار طرح همسان‌سازی حقوق را برای کارکنان خود در حوزه‌های مختلف اجرا کرده اما این مصوبات، مشمول حال حوزه تامین اجتماعی نمی‌شود.

وی افزود: بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده که وضعیت حقوق آنها هم با حقوق کارکنان کشوری و لشکری کاملا متفاوت است.

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان استان تهران خاطرنشان کرد: مجلس طی دوره‌های مختلف، قوانینی را به قانون تامین اجتماعی تصویب کرد و افرادی با یک روز، پنج روز، 10 روز و 15روز حقوق در قالب سازمان تامین اجتماعی، بلافاصله بازنشسته و مستمری‌بگیر شدند.

رئیس اتحادیه بازنشستگان جامعه کارگری کشور مطرح کرد: اگر سازمان تامین اجتماعی غیردولتی است پس چرا چیدمان آن توسط دولت انجام می‌شود و مجلس برای آن تعیین تکلیف می‌کند؟

صادقی با اشاره به بدهی ۲۰۷هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی افزود: بخش اعظم این بدهی ناشی از مصوبات مجلس است. در حقیقت مجلس تامین اجتماعی را یک فرزند ناخوانده می‌داند که مصوباتی برای آن در نظر می‌گیرد اما منابعی تعریف نمی‌کند، از این رو تامین اجتماعی هم قادر به همسان‌سازی حقوق‌ها نیست.

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان استان تهران با اشاره به سه فرمول ارائه شده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بیان کرد: همسان‌سازی حقوق‌ها طبق یک فرمول، سالانه به چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه، طبق یک فرمول به هفت هزار میلیارد تومان و طبق فرمول ارائه شده از سوی کارشناسان تامین اجتماعی به حدود ۱۱هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

وی تصریح کرد: وقتی دولت بدهی سازمان را نمی‌پردازد و بخش خصوصی نیز بدهی خود را به مبلغ ۱۹هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی پرداخت نمی‌کند، سازمان باید این بار مالی را از کدام محل تأمین کند؟ صادقی از کم‌لطفی‌های مجالس و دولت‌های بعد از انقلاب به سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: مگر می‌شود قانون تصویب کنیم و همه نوع امکانات در اختیار خانواده دولت قرار دهیم، اما کارگران را که محروم‌ترین، ضعیف‌ترین و در عین حال وفادارترین قشر به انقلاب و رهبری هستند نادیده بگیریم؟ عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان استان تهران تأکید کرد: مجلس باید مکانیزم اجرای قانون همسان‌سازی و منابع مالی را در نظر گیرد تا اگر دولت بدهکاری خود را به سازمان نپرداخت قوه قضائیه اموال دولت را مصادره کند اما مجلس عمدا این کار را انجام نمی‌دهد.

در ادامه بیگدلی، مشکل اصلی در همسان‌سازی حقوق را تامین منابع عنوان کرد و گفت: دولت در لایحه بودجه امسال، هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته بود که با رایزنی‌های مجلس و جابه‌جایی منابع، تا پنج هزار میلیارد تومان افزایش یافت اما با این وجود همچنان به ۲۵درصد منابع برای همسان‌سازی کلیه بازنشستگان در سال ۹۸ نیاز داریم.

این نماینده مجلس افزود: صندوق بازنشستگی کشوری و سایر ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها باید منبع درآمدی ثابتی را برای این موضوع در نظر گیرند. سخنگوی کمیسیون مدیریت خدمات کشوری خاطرنشان کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری یک قانون موقتی پنج ساله بود که در سال ۱۳۸۶ تصویب شد و قرار بر دائمی بودن آن بود که متاسفانه دولت از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ لایحه دائمی شدن را ارائه نکرد.

بیگدلی با بیان اینکه صندوق تأمین اجتماعی یک صندوق غیردولتی است، بیان کرد: طبق آخرین بند ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، صندوق‌هایی غیر از صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری مانند صندوق تامین اجتماعی باید از این قانون تبعیت کنند.

سخنگوی کمیسیون مدیریت خدمات کشوری در پایان مطلب گفت: طبق قانون، دولت باید بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند اما این فرمول‌های ارائه شده با مجلس مطرح نشده است.