آرژانتین حزب‌الله لبنان را به بهانه دست داشتن در حمله تروریستی سال 1994 در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد؛ اقدامی که کارشناسان دلجویی از محافل هوادار اسرائیل و عقب‌نشینی در مقابل تقاضاهای آمریکا ارزیابی می‌کنند.  به گزارش اسپوتنیک، رائول کولمان، روزنامه‌نگار و کارشناس آرژانتینی گفت: آمریکا فشار شدید بر آرژانتین وارد می‌سازد تا حزب‌الله را سازمان تروریستی اعلام کند.

همچنین اعتبار بزرگ اعطا شده به آرژانتین که برای صندوق بین‌المللی پول رکورد به‌شمار می‌رود، نقش خود را ایفا کرده است.

روزنامه‌نگار آرژانتینی ضمن اشاره به نکات مبهم در تحقیقات درباره این حمله تروریستی می‌گوید: از جمله بازپرسان تا به حال نتوانسته‌اند به سوالات اولیه‌ای همچون اینکه مواد منفجره از کجا آورده شده، هویت و چگونگی ورود وی به آرژانتین و غیره پاسخ دهند.

قضات و دادستان هایی که درباره حمله تروریستی در بوینس آیرس تحقیقات کرده‌اند، بر اساس اطلاعات دریافتی از آمریکا و اسرائیل،  حزب‌الله لبنان و دولت ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کرده اند.