در حالی که آشوب هائیتی را در خود غرق کرده است و باندهای خلافکار مسلح پایتخت این کشور پرتوپرنس را مورد حملات متعدد قرار داده‌اند، دولت انتقالی هائیتی آغاز به کار کرد و به استعفای آریل هنری، نخست‌وزیر پیشین، رسمیت بخشید. به گزارش رویترز، میشل پاتریک بوآور، وزیر دارایی دولت پیشین، رئیس موقت دولت خواهد بود تا زمانی که دولت انتقالی رئیس جدید دولت، کابینه، و یک شورای موقت انتخابات تعیین کند که راه را برای انتخابات نهایی هموار می‌کند. رژینه ابراهیم، عضو دولت انتقالی، در این باره گفت: ما شاهد فروپاشی کل نهادهای مملکت و سقوط دولت هستیم. ساکنان پورتوپرنس به معنای واقعی کلمه گروگان گرفته شده‌اند. این بحران بی‌سابقه مردم را متقاعد کرده که به یک دولت قوی نیاز هست. ما از این گرداب ناامیدی و نابودی خارج می‌شویم. رسانه‌های محلی گزارش دادند که خانه‌های مرکز شهر درگیر آتش‌سوزی و تیراندازی هستند.