پیتر استانو، سخنگوی سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیروز (چهارشنبه) گفت که این نهاد اروپایی خواستار انجام تحقیقاتی مستقل درباره گورهای دسته‌جمعی کشف شده در خانن یونس و در بیمارستان شفا، بزرگ‌ترین مجموعه پزشکی و درمانی در نوار غزه شده است. خبرگزاری اسپوتنیک دراین باره گزارش داد: استانو در یک نشست خبری گفت: ما تا اندازه زیادی نگران گزارش‌ها درباره کشف گورهای دسته‌جمعی در خان یونس و بیمارستان شفا هستیم. این موضوعی است که  ما را وامی‌دارد خواستار انجام تحقیقاتی مستقل درباره تمامی سوءظن‌ها و رویدادها شویم، چراکه در واقع،‌ تصور نقض حقوق بشر بین‌المللی را ایجاد می‌کند. ولکر تورک، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفته بود که از ویرانی بیمارستان‌های ناصر و شفا در نوار غزه و گزارش‌ها درباره گورهای دسته‌جمعی داخل بیمارستان و اطراف آن «وحشت کرده» است. تورک همچنین خواستار تحقیقاتی مستقل و شفاف درباره این تلفات شد.