روزنامه یدیعوت آحارونوت اعلام کرد که «آحارون هالیوا» رئیس شعبه اطلاعات نظامی اسرائیل «امان» تصمیم گرفت پس از ۳۸ سال حضور در ارتش، استعفای خود را به خاطر شکست هفت اکتبر اعلام کند. این نخستین استعفای یک مسئول اسرائیلی از زمان جنگ است. این روزنامه گزارش داد هالیوا صبح دیروز (دوشنبه) استعفای خود را به هرتزی هالوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرده است. طبق گزارش این روزنامه، هالیوا در آغاز جنگ به دلیل شکست هفت اکتبر تصمیم به استعفا گرفته بود. وبگاه واللا نیز گزارش داد: در استعفانامه‌ای که هالیوا به رئیس ستاد ارتش ارائه کرد مسؤولیت خود را درباره شکست هفت اکتبر پذیرفت و اعلام کرد طی هفته‌های آینده به فعالیت خود پایان می‌دهد و پستش را ترک می‌کند. این وبگاه گزارش داد گفت‌وگوی طولانی میان رئیس ستاد ارتش و هالیوا انجام شد و رئیس ستاد از وی خواست 

صبر کند.