نخست وزیر مجارستان گفت مسئولین اتحادیه اروپا فعالانه درگیر باج‌گیری سیاسی هستند. ویکتور اوربان تاکید کرد رهبران کشورهای اتحادیه در تمام پروژه‌های کلیدی که خودشان انتخاب کرده بودند، شکست خورده‌اند. به گزارش پراودا، اوربان بر این باور است که اتحادیه اروپا در ایجاد «انتقال سبز» و همچنین تحریم‌ها و سیاست مهاجرت، سیاست‌های پایداری و سیاست‌های جنگ شکست خورده است. ویکتور اوربان گفت: رهبری فعلی اتحادیه اروپا باید برود، ما به رهبران جدید نیاز داریم. مقامات مجارستان پیشتر اعلام کردند با وجود مقررات جدید اتحادیه اروپا به پناهجویان اجازه ورود به خاک خود را نمی‌دهند. این سخنان اوربان هم واکنشی به صحبت‌های اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا بود که به وضوح گفت مجارستان به دلیل سیاست‌های ضد مهاجرتی و ضدجنسیتی از بودجه اتحادیه اروپا پول دریافت نخواهد کرد. ویکتور اوربان تشکیلات اتحادیه اروپا را به باج‌گیری سیاسی متهم کرد.