دولت کویت دیروز (دوشنبه) در برابر پارلمان کویت، سوگند قانونی یاد کرد. به گزارش میدل ایست نیوز، محمد الصباح السالم، نخست وزیر کویت و وزرای کابینه دولت، در عمل به ماده ۹۱ قانون اساسی، در مقابل پارلمان کویت، سوگند قانونی یاد کردند. مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت در ۴ ژانویه طی حکمی، محمد صباح السالم الصباح، را به عنوان نخست وزیر کویت تعیین کرد. دولت جدید کویت با ۱۳ وزیر در ۱۷ ژانویه تشکیل شد و وزرای در همان روز در مقابل امیر سوگند یاد کردند. بر اساس این گزارش در دولت جدید کویت «عبدالله علی عبدالله الیحیا» به عنوان وزیر امور خارجه و «فهد یوسف سعود الصباح» به عنوان معاون نخست وزیر، وزیر دفاع و وزیر کشور کویت انتخاب شدند.  همچنین «عماد محمد عبدالعزیز العتیقی» به عنوان «معاون نخست‌وزیر و وزیر نفت»، «عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطیری» به عنوان وزیر «فرهنگ و اطلاع رسانی» انتخاب شدند.