کابینه جنگ اسرائیل از دیشب مذاکرات مقدماتی را درباره «روز بعد» جنگ در نوار غزه که ۹۰ روز است ادامه دارد، آغاز می‌کند. در این زمینه، رسانه‌های عبری طرحی را منتشر کردند که توسط یوآو گالانت، وزیر جنگ در مورد آینده نوار غزه تهیه شده که شامل «آزادی عملیاتی» ارتش اسرائیل در نوار غزه است و پیشنهاد می‌کند که نوار غزه به صورت غیرنظامی توسط «طرف‌های فلسطینی که با اسرائیل خصومت ندارند» تحت نظارت یک نیروی بین‌المللی چند ملیتی مدیریت شود.  

طرح گالانت تصریح می‌کند که «به جنگ در داخل نوار غزه تا رسیدن به اهداف جنگی، یعنی بازگشت اسیران صهیونیست، سلب قابلیت‌های نظامی و دولتی حماس و رفع هرگونه تهدید نظامی از نوار غزه، ادامه می‌دهد.» این طرح همچنین اشاره دارد که «حماس بر غزه حکومت نخواهد کرد و اسرائیل نیز از نظر مدنی غزه را اداره نخواهد کرد.» مسؤولیت زندگی مدنی در نوار غزه به طرف‌های فلسطینی واگذار می‌شود که با اسرائیل دشمنی ندارند و نمی‌توانند علیه آن اقدام کنند.

در رابطه با بازسازی نوار غزه، طبق طرح گالانت، نیرویی به رهبری آمریکا با مشارکت اروپایی‌ها و سایر کشورهای عربی مسؤولیت بازسازی و آماده سازی نوار غزه را بر عهده می‌گیرد. این طرح تشکیل یک «گروه ضربت چند ملیتی به رهبری ایالات متحده با مشارکت کشورهای اروپایی و کشورهای عربی میانه‌رو» را تصریح می‌کند که این نیرو برای «بازسازی غزه از دو منظر اقتصادی و شهری» تلاش خواهد کرد. 

بر اساس این طرح، «این نیروی چندملیتی عنوان اصلی نهادهای بین‌المللی مرتبط با مشارکت در بازسازی غزه خواهد بود» و طبق این طرح، موجودیتی که کنترل (مدنی) نوار غزه را در دست خواهد گرفت، روی دستگاه اداری موجود در غزه تکیه خواهد کرد و کمیته‌های محلی تشکیل می‌شوند که پس از تأیید شدنشان توسط اسرائیل زیر چتر نیروهای چندملیتی فعالیت  خواهند کرد.

از سوی دیگر، «طرفی که نظم را در نوار غزه برقرار خواهد کرد»، طبق این طرح، «هنوز در حال بحث است و مشخص نشده‌است». در این طرح تصریح شده‌است که مرحله «روز بعد» پس از بازگشت ساکنان شمال نوار غزه به منازلشان و در پی بازگشت اسیران صهیونیست و بازگشت ساکنان غلاف غزه به شهرهای خود آغاز خواهد شد. طرح گالانت در رسانه‌های عبری به عنوان یک طرح در «سطح امنیتی» بررسی شده در حالی که کانال ۱۲ اشاره کرد که این طرح از طریق همکاری مشترک با طرف‌های آمریکایی و بین‌المللی از جمله مصر و کشورهای حاشیه خلیج فارس تهیه شده‌است، که برخی از آنها برآورد می‌کنند که هزینه‌های مربوط به بازسازی نوار غزه به حدود ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید و بین ۷ تا ۱۰ سال طول می‌کشد.

برآوردهای اسرائیل اشاره می‌کند که ممکن است با شروع اجرای این طرح «مرحله‌ای از هرج و مرج» رخ دهد و می‌افزاید که ارزیابی اسرائیل این است که اکثر کارمندان در سیستم بوروکراسی (دولتی) غزه با حماس مرتبط نیستند و شین بت و سرویس‌های امنیتی اسرائیل باید عناصر فلسطینی را که اجازه همکاری با نهادهای بین‌المللی را خواهند یافت، تأیید کنند. 

طرح تهیه شده توسط گالانت برای آینده غزه یا آنچه در گفتمان اسرائیل به عنوان «روز پس از جنگ در نوار غزه» شناخته می‌شود، تصریح می‌کند که اسرائیل با همکاری آمریکا «عملیاتی مشترک با مصر» انجام خواهد داد که هدف آن منزوی کردن مرز بین غزه و مصر برای جلوگیری از آنچه است که «قاچاق سلاح و وسایل جنگی از سینا به نوار غزه» خوانده می‌شود. بر اساس این طرح، اسرائیل قصد دارد مناطق مرزی را با ابزارهای تکنولوژیکی و مادی، در سایه کنترل مشترک اسرائیل و مصر بر ورود کالاها به نوار غزه منزوی کند، در حالی که اسرائیل مستقیماً در بازرسی امنیتی همه کالاهایی که ممکن است از طریق مصر وارد شوند، مشارکت خواهد کرد.