برای مقابله با چین، پایگاه نظامی جزیره «تینیان» که برای چندین دهه رها شده و توسط جنگل پنهان شده بود، اکنون توسط ارتش آمریکا بازسازی می‌شود. از همین جزیره کوچک گم شده در غرب اقیانوس آرام بود که هواپیما آمریکایی برای انداختن بمب اتم بر روی هیروشیما در صبح روز ۶ اوت ۱۹۴۵ به پرواز درآمد. به نقل از فرانس ۲۴، تقریباً ۸۰ سال بعد، ایالات متحده به تینیان در جزایر ماریانا بازگشته است. ارتش آمریکا اکنون در حال بازسازی پایگاه نظامی آنجاست که ده‌ها سال است توسط جنگل بلعیده شده است. ایالات متحده میلیاردها دلار برای مبارزه با نفوذ فزاینده چین در آسیا و اقیانوسیه در سایت‌های استراتژیک جدید سرمایه‌گذاری می‌کند که به‌عنوان پایگاه‌های نظامی جایگزین می‌توانند در صورت حمله به زیرساخت‌های اصلی چین مورد استفاده قرار گیرند و بازسازی پایگاه تینیان هم در همین راستا است. یک سخنگوی پنتاگون اعلام کرد که زمانی که چین مجبور است باندهای خود را از ابتدا و پا در آب بسازد، بهسازی فرودگاه‌های جنگ جهانی دوم به نیروی هوایی آمریکا در اقیانوس آرام اجازه اجرای سریع عملیات را در این منطقه می‌دهد.