رئیس جمهور آذربایجان گفت: باکو خواهان جنگ با ایروان نیست و باید در این زمینه تضمین‌هایی وجود داشته باشد. الهام علی‌اف در دانشگاه آ.دا، در مجمعی با عنوان «قره‌باغ: بازگشت به خانه پس از ۳۰ سال» با موضوع دستاوردها و چالش‌ها گفت: ما دوست داریم که جنگی بین آذربایجان و ارمنستان رخ ندهد و باید تضمین‌هایی در این زمینه وجود داشته باشد. رئیس جمهوری آذربایجان گفت: روابط استراتژیک بین ارمنستان و آذربایجان وجود داشت و دولت بایدن آنها را به باد داد. نماینده وزارت امور خارجه آمریکا که اکنون در باکو به سر می‌برد، گفت که آنها مانند گذشته با آذربایجان رابطه نخواهند داشت و علیه جمهوری آذربایجان اتهاماتی وارد کردند. وی همچنین گفت: آذربایجان برای پیوستن به اتحادیه اروپا تلاش نخواهد کرد. اما امیدوار است که رایزنی‌ها در مورد مشارکت استراتژیک را از سر بگیرد. ما در دنیای واقعی زندگی می کنیم، نه در دنیای مجازی. یعنی اگر آذربایجان در اتحادیه اروپا پذیرفته نمی شود، پس چرا باید به این در بکوبیم و صاحبان خانه را اذیت کنیم؟ علی‌اف گفت: زمانی که ما حاکمیت خود را احیا کردیم، یک گروه نظامی بزرگ ارمنی در قره‌باغ حضور داشت.