سه هزار قرق‌بان جنگل‌های مازندران در انتظار پرداخت حقوق هستند. علی‌اکبر علوی‌نژاد در این رابطه می‌گوید: چرا برای پرداخت یک ماه و نیم حقوق ۷ تا ۸ میلیون تومانی تا این حد تعلل می‌کنند و بودجه لازم برای پرداخت حقوق به حساب سازمان جنگل‌ها واریز نمی‌شود؟ به گزارش ایلنا، نماینده کارگران شرکت‌های تعاونی جنگل‌های نقی‌ده مزده گفت: هنوز خبری از زمان واریز حقوق‌ها نیست. از قرار همه چیز به تامین اعتبار توسط سازمان جنگل‌ها بستگی دارد. علوی‌نژاد با بیان اینکه قرق‌بانان وضعیت مالی خوبی ندارند و برای تامین معاش خود مشکلاتی دارند، گفت: در حالی پرداخت حقوق قرق‌بانان ضرورت دارد که علاوه بر بی‌توجهی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران، شنیده‌ایم سازمان جنگل‌ها به دلیل یک بدهی بزرگ دچار مشکلات مالی است و این موضوع بهانه‌ای شده تا حقوق قرق‌بانان به تاخیر بیفتد.