سخنگوی گارد ساحلی چین با بیان این مطلب افزود: یک شناور مسلح نیروی دریایی فلیپین روز گذشته علیرغم هشدارهای‌ مکرر ما، سعی بر ورود آب های مجاور جزیره خوانگیان داشت که با دخالت شناورهای گارد ساحلی مجبور به عقب‌نشینی شد. وی افزود: هنگامی که این شناور به اخطار و هشدارهای ما توجه نکرد، ما اقدامات لازم قانونی برای دور کردن آن انجام دادیم. به گزارش نشریه چاینا دیلی، سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد که جزیره خوانگیان و پیرامون آن حاکمیت غیرقابل انکار دارد و دارای حقوق حاکمیتی و صلاحیت قضایی بر آب‌های مربوطه است. وی با اشاره به اینکه مانیل تمامیت ارضی و حاکمیت ملی مارو نقض کرده است، از مقامات فیلیپین بار دیگر خواست این اقدامات تنش زا را متوقف کند. نشریه چاینا دیلی تاکید کرد که مانیل به از ماه اوت به طور مکرر حاکمیت ارضی چین با شناورهای دریایی خود نقض کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات مانیل خاطرنشان کرد که جزایر نانشا و منطقه ریف رنآی در قلمروی ما قرار دارد و از مقامات فیلیپین خواست تا اقدامات تحریک‌آمیز در دریا و توهین‌های بی‌اساس علیه پکن را 

متوقف کند.