یکی از فرماندهان ارشد ارتش روسیه گفت که آمریکا دوباره در حال انتقال تحقیقات بیولوژیکی با کاربری دوگانه به کشورهای آفریقایی است. ژنرال ایگور کریلوف، فرمانده نیروهای دفاع بیولوژیکی، شیمیایی و رادیولوژیکی روسیه گفت که آمریکا دوباره در حال انتقال تحقیقات بیولوژیکی خود با کاربری دوگانه به آفریقا است. طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، کریلوف در یک نشست خبری گفت: مایلم اشاره کنم که تلاش‌های روسیه برای افشای فعالیت‌های بیولوژیکی نظامی غیرفانونی آمریکا و بدتر شدن وضعیت اپیدمیک در محل‌ تاسیسات بیولوژیک اروپا، دولت آمریکا را مجبور کرده تحقیقات با کاربری دوگانه را به کشورهای آفریقایی منتقل کند. او همچنین گفت که طبق اسناد گردآوری شده توسط روسیه، پیمانکاران مهم آمریکایی فعالیت‌های مرتبط را در جمهوری دموکراتیک کنگو، سیرالئون، کامرون، اوگاندا و آفریقای جنوبی پایه‌ریزی کرده‌اند. به گفته این مقام دفاعی روسیه، این تحقیقات با حمایت آژانس کاهش تهدیدات دفاعی آمریکا و وزارت امور خارجه این کشور انجام می‌شود.