رهبر اپوزیسیون اسرائیل تأکید کرد که نخست وزیر این رژیم دیگر نمی‌تواند وزرایش را کنترل کند و از مسؤولیت فرار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فلسطینی شهاب، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی گفت: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل از مسؤولیت فرار می‌کند و نمی‌تواند رفتار وزرای کابینه‌اش را که براساس گراش‌های شخصی و سیاسی خود برخورد می‌کنند، کنترل کند. این اظهارات بعد از آن ایراد شد که برخی وزرای اسرائیل از جمله ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی از شهروندان اسرائیل خواستند در دوره اعیاد برای حفظ جانشان در برابر عملیات‌های فلسطینی‌ها سلاح به دست گیرند. وی درخواست از شهرک نشینان برای حمل سلاح را یک سیاست خطرناک دانست که با سیاست‌های هیچ کابینه‌ای سازگار و همسو نیست. این در حالیست که منابع عبری اعلام کردند دور جدید یورش‌های نظامیان اسرائیل به مناطق اردوگاه جنین باعث ایجاد اختلاف در کابینه 

شده است.