افسران ارتش گابن که در جریان کودتای روز چهارشنبه قدرت را در این کشور بدست گرفتند، ژنرال «بوریس اولیگوی انگوئما» رئیس گارد ریاست‌جمهوری را به عنوان رهبر دولت انتقالی و رئیس‌جمهور این کشور غرب آفریقا معرفی کردند. به دنبال این اطلاعیه، ژنرال انگوئما با ژستی پیروزمندانه به همراه نیروهایش در خیابان‌های پایتخت گابن قدم زدند. علی بونگو، رئیس جمهور مخلوع گابن نیز در پیامی ویدئویی از خانه‌اش از تمامی دوستانش در سراسر جهان خواست تا به حمایت از وی برخیزند. گابن یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت محسوب می‌شود و سرنگونی بونگو به ۵۵ سال حکومت خاندانش در گابن پایان داد. افسران ارتش گابن اوایل روز چهارشنبه در تلویزیون ملی حضور یافته و اعلام کردند که قدرت را در دست گرفته‌اند. آن‌ها اعلام کردند که نتایج انتخابات روز شنبه را باطل کردند؛ انتخاباتی که بونگو پیروز آن اعلام شده بود اما مخالفان تاکید داشتند که در این انتخابات تقلب صورت گرفته است. افسران ارتش گابن همچنین اعلام کردند که یکی از پسران بونگو را به اتهام خیانت بازداشت کرده‌اند. ظرف چند ساعت ژنرال‌های ارتش گابن نشستی برگزار کردند تا رئیس دولت انتقالی را تعیین کنند. آن‌ها به اتفاق آرا با انتصاب بوریس اولیگوی انگوئما در این سمت موافقت کردند.