انگلیس گروه جدیدی از نیروهای خود را در خطوط برخورد میان نیروهای عربستانی و اماراتی در شرق یمن مستقر کرد. به گزارش سایت الخبر الیمنی، انگلیس گروه جدیدی از نیروهای خود را در خطوط برخورد میان نیروهای عربستانی و اماراتی در شرق یمن مستقر کرد. همزمان تنش‌ها میان دو طرف عربستانی و اماراتی تشدید شده و نگرانی‌ها از انتقال درگیری به این منطقه نفتی افزایش پیدا کردند. 

برخی منابع محلی از انتقال نیروهای انگلیسی به منطقه «غیل باوزیر»، یکی از مناطق صحرای حضرموت خبر دادند. غیل باوزیر در خطوط برخورد میان نیروهای اماراتی و گروه‌های وابسته به آن در ساحل حضرموت و نیروهای عربستانی و گروه‌های وابسته به آن در صحرای این استان نفتی واقع است. این منابع اظهار کردند، نظامیان انگلیسی کار احداث پایگاهی در آنجا را آغاز کردند. مشخص نیست انگیزه‌ نظامیان انگلیس از استقرار در این منطقه با اهمیت چیست و معلوم نیست آیا این استقرار برای جلوگیری از درگیری‌های دو طرف اماراتی و عربستانی است که شدت یافته است یا خیر. در این خصوص معاون رئیس شورای انتقالی جنوب نیز حمله احتمالی را نزدیک دانسته، یا اینکه این استقرار بخشی از استراتژی انگلیس برای تقویت نیروهای خود در یمن است.