فعال راست افراطی هلندی، روز جمعه در جریان تظاهراتی مقابل سفارت ترکیه در لاهه، به یک نسخه از قرآن کریم اهانت کرد و خشم شرکت‌کنندگان در تظاهرات متقابل را برانگیخت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ادوین واگنسفلد که رهبری شاخه هلندی جنبش راست افراطی «پگیدا» را بر عهده دارد، به همراه دو نفر دیگر یک نسخه از قرآن را پاره کرد. پگیدا یا «وطن پرستان اروپایی علیه اسلامی شدن غرب» یک جنبش نژادپرستانه است که در سال ۲۰۱۴ به دلیل هجوم مهاجران از شهر درسدن آلمان راه اندازی شد و نسبت به آنچه «اسلامی شدن غرب» می‌خوانند، هشدار می‌دهد و خواستار اخراج مسلمانان از اروپاست. پلیس هلند جاده منتهی به خیابانی را که سفارت ترکیه در آن قرار دارد، بست؛ جایی که تظاهراتی متقابل ترتیب داده شده بود و در آن حدود ۵۰ نفر شرکت کردند. برخی از آنها زمانی که واگنسفلد شروع به پاره کردن صفحات قرآن کرد، به سمت وی سنگ پرتاب کردند. حدود ۲۰ پلیس با باتوم وارد عمل شدند و برخی تلاش کردند تا فعال افراطی را هنگام ترک محل تعقیب کنند. دولت هلند سازماندهی این تظاهرات را محکوم کرده، اما گفته قدرت قانونی برای جلوگیری از آن را ندارد.