دولت انتقالی جدید نیجر متعهد شد تا محمد بازوم، رئیس‌جمهور برکنار شده این کشور را به دلیل خیانت بزرگ محاکمه کند و همچنین رهبران غرب آفریقا را برای اعمال تحریم‌ها علیه نیجر به باد انتقاد گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، «جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا» موسوم به «اکوواس» در پاسخ به اقدام کودتاچیان در نیجر، تحریم‌هایی را علیه افسران ارتش این دولت انتقالی جدید اعمال کرد. این بلوک استقرار «نیروهای آماده‌باش» را جهت احیای نظم قانون اساسی در نیجر تایید کرده اما گفته که همچنان نسبت به یک راه‌حل دیپلماتیک متعهد است. آمادو عبدالرحمان، سخنگوی شورای نظامی نیجر که چندی پیش با یک کودتا و برکناری محمد بازوم بر این کشور مسلط شد، در بیانیه عنوان کرد: رهبران نظامی نیجر خواستار محاکمه بازوم به دلیل «خیانت بزرگ و تضعیف امنیت داخلی و خارجی نیجر» هستند. بازوم ۶۳ ساله به همراه خانواده‌اش از زمان کودتا در اقامتگاه رسمی ریاست‌جمهوری در نیامی زندانی شده و نگرانی‌های بین‌المللی از شرایط وی افزایش یافته است. اما در این حال، یکی از افراد نزدیک به بازوم گفت که این رئیس‌جمهور برکنار شده روز شنبه دکترش را ملاقات کرد. دکتر بازوم گفته که هیچ نگرانی درخصوص وضعیت سلامت ایشان و یا خانواده‌اش وجود ندارد. همچنین رئیس کودتا نیجر اعلام کرد درها به سمت دیپلماسی و صلح جهت حل‌وفصل مسائل، باز هستند.