ارمنستان نیروهای خود را 

از اراضی ما خارج نمی‌کند

 

وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، ارمنستان را به نادیده گرفتن وظایفش طبق بیانیه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ با موضوع متوقف ساختن همه فعالیت‌های نظامی و خارج نکردن کامل نیروهایش از اراضی خود متهم کرد.

وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در بیانیه‌ای که دیروز شنبه منتشر کرد، مدعی شد در نتیجه مین‌گذاری‌های گسترده ارمنستان در اراضی جمهوری آذربایجان که منجر به نقض بیانیه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ با موضوع توقف تمامی فعالیت‌های نظامی شده و همچنین بی اعتنایی جامعه بین‌المللی به تهدید عمدی ارمنستان با مین‌گذاری، ۳۰۳ شهر در جمهوری آذربایجان آلوده به مین و هم‌چنین دو خبرنگار از نوامبر ۲۰۲۰ تاکنون قربانی مین شده‌اند.

 وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در ادامه این بیانیه نوشت: «ارمنستان در راستای نقض وظایفش نیروهای مسلح خود را به صورت کامل از اراضی ما خارج نکرده و بر عکس، با استفاده از مسیر لاچین دست به استقرار چرخشی نیروهایش و ارسال تسلیحات و مهمات برای آنها زده، از بودجه دولتی آنها را تامین مالی کرده و منابع طبیعی جمهوری آذربایجان را چپاول کرده است.»

 جمهوری آذربایجان از طرف دیگر ارمنستان را متهم به مخالفت با همه پیشنهادات خود شامل استفاده از جاده «آغدام-خانکندی» و دیگر مسیرهای جایگزین برای رفع نیازهای ساکنان ارمنستانی و مسدود کردن دسترسی ها از طریق ایجاد موانع بتونی در مسیرهای جایگزین کرده و گفت، این اقدامات نشان می‌دهند، ادعاهای ارمنستان درباره وضعیت انسانی صرفا دخل و تصرف و باجگیری سیاسی هستند. وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در پایان این بیانیه گفت: «جمهوری آذربایجان حقوق شهروندان ارمنستانی ساکن منطقه قره باغ را بر مبنای قانون اساسی کشور تضمین خواهد کرد و قاطعانه جلوی هر گونه اقدامی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی خود را می‌گیرد.»