«سلوان مومیکا» فرد هتاک به ساحت قرآن کریم از پس گرفتن حفاظت سوئد از وی خبر داد. به گزارش سومریه نیوز، «سلوان مومیکا» فرد هتاک به ساحت قرآن کریم در مقابل مسجدی در کشور سوئد در سخنانی اعلام کرد که مقامات دولت این کشور هرگونه حفاظت از او را برداشته‌ و او را به بازنگری در پرونده پناهندگی‌اش تهدید کرده‌اند. وی با انتشار یک ویدئو از طریق حساب کاربری خود در Tik Talk گفت که مقامات پس از برداشتن حفاظت از وی، او را طعمه کرده و از طریق پلیس از وی خواستند که از تظاهرات و انتقاد از مسلمانان خودداری کند. او گفت: «پلیس سوئد سعی کرد آزادی مرا در ازای حفاظت از من معامله کند و به من گفت که باید از انتقاد از مسلمانان و تظاهرات دست بردارم. از سوی اداره مهاجرت سوئد تهدید شده‌ام که پرونده پناهندگی‌ام را باز می‌کنند. من خیلی تحت فشار هستم.»