رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که مولوی عبدالکبیر به فرمان ملا هبت‌الله آخوندزاده، به‌عنوان نخست‌وزیر طالبان انتخاب شد و ملا محمد حسن آخوند، به‌دلیل بیماری از مسند نخست‌وزیری کناره‌گیری کرد. رهبر طالبان دستورهایش را به‌طور شفاهی به افراد نزدیک خود اعلام می‌کند و پس از آن، این دستورها عملی می‌شود. با روی کار آمدن حکومت طالبان، مولوی عبدالکبیر به‌عنوان معاون سیاسی نخست‌وزیر طالبان مشغول به کار شد. ملاحسن آخوند روز جمعه در قندهار میزبان محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، بود. طالبان گفتند که در این دیدار پیام امیر قطر به رهبر طالبان منتقل شده است. نخست‌وزیر پیشین طالبان در بیشتر نشست‌ها در کابل به‌دلیل بیماری غایب بود و به همین دلیل، رهبری کابینه طالبان برایش دشوار بود. او چندین مرتبه درخواست استعفا کرده بود، اما رهبر طالبان نپذیرفته بود.  ملا محمدحسن آخوند متولد شهرستان پنجوایی استان قندهار در جنوب افغانستان و پشتون‌تبار است.